Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Y sỹ Y Học Cổ Truyền

Khung chương trình đào tạo Y sỹ Y Học Cổ Truyền tại trường Trung Cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Bên cạnh hồ sơ, thủ tục đăng ký xét tuyển, cơ hội việc làm sau khi ra trường thì khung chương trình đào tạo Y sỹ Y Học Cổ Truyền...
Khung chương trình đào tạo trung cấp Điều Dưỡng

Khung chương trình đào tạo trung cấp Điều Dưỡng chính quy tại trường Trung Cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Bên cạnh hồ sơ, thủ tục đăng ký xét tuyển, cơ hội việc làm sau khi ra trường thì khung chương trình đào tạo trung cấp Điều Dưỡng cũng là...
Khung chương trình đào tạo trung cấp Y Dược chính quy tại trường Trung Cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Khung chương trình đào tạo trung cấp Y Dược chính quy tại trường Trung Cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Bên cạnh hồ sơ, thủ tục đăng ký xét tuyển, cơ hội việc làm sau khi ra trường thì khung chương trình đào tạo hệ Trung cấp Dược cũng là...